díl 1. – hmotnost břemena a nosnost zvedací soustavy

Po dlouholetých zkušenostech,  jsme se rozhodli podělit o své zkušenosti se zvedáním.....protože....Základními aspekty každého procesu zvedání jsou hmotnost břemena a nosnost jeřábu, vazáků, eventuálně každého komponentu v této soustavě. Každému je asi jasné, že nosnost zvedacích elementů musí překračovat hmotnost břemena. A tím se myslí nosnost každého jednotlivého komponentu. Celý systém je jenom tak silný, jako je silný jeho nejslabší jeho článek.Spousta lidí se také snaží kalkulovat s bezpečnostním faktorem. to je ovšem velmi nebezpečné. Ano, jak jeřáby tak vázací prostředky jsou vyrobeny s několikanásobným faktorem bezpečnosti. Ten je ale určen k eliminaci dynamického zatížení. To se projevuje např. v okamžiku odlepení břemena od země. Dochází k rozkmitání břemena a celé soustavy, které nemusí být okem tak patrné.Pokud známe hmotnost břemena a máme patřičné vybavení, je to jednoduché. Pokud je ovšem hmotnost břemena neznámá, může...

Pokračovat ve čtení