Zvedací speciál

díl 1. – hmotnost břemena a nosnost zvedací soustavy

Po dlouholetých zkušenostech,  jsme se rozhodli podělit o své zkušenosti se zvedáním…..protože….

Základními aspekty každého procesu zvedání jsou hmotnost břemena a nosnost jeřábu, vazáků, eventuálně každého komponentu v této soustavě. Každému je asi jasné, že nosnost zvedacích elementů musí překračovat hmotnost břemena. A tím se myslí nosnost každého jednotlivého komponentu. Celý systém je jenom tak silný, jako je silný jeho nejslabší jeho článek.

Spousta lidí se také snaží kalkulovat s bezpečnostním faktorem. to je ovšem velmi nebezpečné. Ano, jak jeřáby tak vázací prostředky jsou vyrobeny s několikanásobným faktorem bezpečnosti. Ten je ale určen k eliminaci dynamického zatížení. To se projevuje např. v okamžiku odlepení břemena od země. Dochází k rozkmitání břemena a celé soustavy, které nemusí být okem tak patrné.

Pokud známe hmotnost břemena a máme patřičné vybavení, je to jednoduché. Pokud je ovšem hmotnost břemena neznámá, může to být velmi nebezpečné.
Existuje možnost zavěsit břemeno na jeřábovou váhu, a nejprve uřčit hmotnost břemene, než vyberte vázací prostředky.
To, co vám mnohokrát prošlo, se někdy může zvrhnout a v jediném okamžiku vám změnit celý život. neriskujte. zvedejte jenom bezpečně!

Pokud tedy zvedáme jeřábem 50t, ale máme vazáky s nosností 10t můžeme bezpečně zvednout pouze 10t.
Každý ze zvedacích elementů musí být také označen údajem o nosnosti. Používá se anglická zkratka WLL čili working load limmit.
WLL 10t nám tak říká, že daný prvek má nosnost 10t. Pokud tento údaj není uveden nebo chybí, není zvedání bezpečné!

Přesto je celá zvedací soustava vystavena několikanásobnému přetížení.
A právě k eliminaci tohoto přetížení slouží bezpečnostní faktor. pokud má vazák nosnost 10t a je vyroben s faktorem 1:4, znamená to že jediné povolené zvedání je do 10t. Nikdy nepřekračujte nosnost vazáků.

Možná se Vám bude hodit