Textilní vazáky

Textilní vazáky (někdy familierně označované jako "hadráky") jsou nejčastěji vyrobeny z polyesteru (PES): buď z PES tkaniny (vázací pásy/popruhy), případně z kombinace vinutých vláken a tkaninového rukávu (tzv. nekonečné smyčky). „To...

Pokračovat ve čtení

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 • Udělujete tímto souhlas společnosti IGA s.r.o., se sídlem Elgartova 497/12 , 614 00 BRNO, IČ: 05663784 zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, vložka C 97248 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • adresa
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem expedice zboží . Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.
 • Správce shromažďuje na svých webových stránkách soubory cookies, které se používají k ukládání dat důležitých pro pohodlné fungování webu. Cookies lze jednoduše vypnout v nastavení prohlížeče.
 • S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti IGA
 • Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i další poskytovatelé softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 • Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.